All Products >> Drivex >>VB3200 – VB4000

Product Details

Drivex vikplogar VB3200–VB4000 är konstruerade för professionell och effektiv snöröjning oavsett om det gäller plogning av gator och vägar eller stora parkeringsplatser och industriplaner.
Den speciella vingformen gör att plogarna kastar snön effektivt och det är möjligt att välja hjul, snöröksskydd och snöstoppar som tillbehör.
Även snöstopparna styrs hydrauliskt.

Nya Drivex vikplogar

  • Koniska vingar med rundad form som rullar och lyfter snön mer effektivt
  • Vingar justerbara ± 35 grader
  • Uppdaterade skärhållare med hylsa för att hålla fast kilbult/skruv, vilket underlättar vid stålbyte
  • Förstärkt skärhållare och flytläge

Tillbehör

  • Kombiventil – Elstyrd ventil som medger körning av vänster alt. höger vinge eller båda samtidigt med en dubbelverkande hydraulfunktion
  • Hjul 8″
  • Snöröksskydd
  • Två olika utföranden av hydrauliskt manövrerade snöstopp