All Products >> Drivex >>Grusskuffer: GS 1500 L – GS 2800 L

Product Details

Drivex grusskopor har en kraftig uppbyggnad anpassad för transporter av grus, matjord och stenmaterial. Skoporna är konstruerade för bästa möjliga bär- och tippvinkel och är försedda med 500 Brinell skärstål.
Skopbotten är förstärkt med längsgående slitstål.
Grusskoporna är förberedda för sparskär.